Biografier

Tørris Johnsen Worum


Født: 1784
Død: 04.05.1834
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1824-26 1. representant Nordre Throndhjems Amt Gaardbruker, forlikskommisær
1824-26 1. representant Nordre Throndhjems Amt Gaardbruker, forlikskommisær