Biografier

Aasmund Halvorsen Vinje


Født: 25.07.1851
Død: 04.12.1917
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1886-88 5. representant Stavanger amt Kirkesanger Venstre
1889-91 1. representant Stavanger amt Kirkesanger Det Moderate Venstre
1892-94 1. representant Stavanger amt Kirkesanger Det Moderate Venstre
1895-97 2. representant Stavanger amt Lensmand Det Moderate Venstre
1898-00 2. representant Stavanger amt Lensmand Det Moderate Venstre
1900-03 4. representant Stavanger amt Lensmand Det Moderate Venstre
1904-06 1. representant Stavanger amt Lensmand Det Moderate Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1886-88 Medlem i Næringskomite nr.2
1889-91 Medlem i Næringskomite nr.1
1892-94 Medlem i Næringskomite nr.1
1895-97 Medlem i Næringskomite nr.1
1898-00 Medlem i Næringskomite nr.1
1900-03 Medlem i Næringskomite nr.1
1904-06 Formann i Næringskomite nr.1
Formann 1903-1904 og 1904-1905, gikk ut for Heistein 14.03.1905.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Fullmaktskomiteen
1904-06 Medlem i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for Hagerup 16.03.1905

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Hagerup 13.03.1905

Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
Gikk ut for Hougen 16.03.1905.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 11.03.1905 - 06.11.1906

Personalia:

Født 25.07.1851, Vinje i Etne.
Sønn av gaardbruker Halvor Torkelsen Vinje og Martha Aasmundsdatter Tøsseland.

Utdanning og yrke:

Seminarist - Stord (1871)

Gaardeier - Vinje i Etne (overtok farsgården)
Gaardeier - Skudenes
Lærer - Skonevik (1871)
Lærer - Saude i Sand (1872)
Lærer - Elne (1873)
Kirkesanger og lærer - Røldal (1874-1875)
Amtsskolelærer - Utne i Hardanger (1876-1882)
Kirkesanger og lærer - Kopervik (1883-1884)
Bestyrer - Kopervik folkeskole (1884-1892)
Lensmand - Skudenes (1892-1905)
Magistrat - Skudeneshavn (1892-1905)
Toldkasserer - Drammen (1907)
Toldkasserer - Stavanger (fra 1911)

Offentlige verv:

Medlem - Prestelønningskommissionen av 1897 for Nordre Bergenhus amt og Nordhordland
Valgmand - (fra 1885)
Medlem - Prestelønningskommissionen (1889)
Skattekommissær - (1892-1894)
Medlem - Departemental komite om fattiglovgivningen og om fattigvæsenet ved verker og bruk (1895)