Biografier

Jakob Nilsson Vik


Født: 12.03.1882
Død: 12.09.1960
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 2. representant Hordaland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 3. representant Hordaland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 4. representant Hordaland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 7. representant Hordaland fylke Gårdbruker Senterpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1937-1945 Varapresident Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Traavik 13.02.-19.02.1930.

1931-33 Nestformann i Skog- og vassdragskomiteen
Nestformann i 1931. Gikk ut for Traavik 12.05.1931, trådte inn igjen 03.03.1933.

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av statsgaranti for turisthotellet på Hovden m.v.

Nestformann i Sosialkomiteen
1937-45 Sekretær i Militærkomiteen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Sosialdepartementet 12.05.1931 - 13.03.1932
Statsråd Sosialdepartementet 14.03.1932 - 02.03.1933
Konsultativ statsråd uten portefølje 22.04.1940 - 01.05.1941

Personalia:

Født 12.03.1882, Øvrevik i Øystese, Kvara, Hardanger.
Sønn av gardbrukar Nils Jakobson. Vik (1856-1937) og Berit Edsvardsdotter Solskjel (1858-1937).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Stend landbruksskule (1903)
Eksamen - Statens meieriskule i Brandbu (1906)

Styrar - Øystese Meieri (1906-1908)
Forpaktar - Vossestrand Meieri (1908-1913)
Assistent - Hjå forsøksleidaren i meieribruk L. Funder (1913-1915) (vintrane 1913/14 og 1914/15)
Gårdbruker - Vik i Øystese sokn (fra 1913) (overtok farsgården)
Styrar - Øystese Meieri (1923-1927)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Kvam herredsstyre
1922-25 ordfører Kvam herredsstyre
1925-28 ordfører Kvam herredsstyre
1928-31 ordfører Kvam herredsstyre
Fra 1945 ordfører Kvam herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Styret elektrisitetsverket, Kvam
Formann - Øystese bygningsråd
Medlem - Mange kommunale utval
Medlem - Boikottdomstolen
Formann - Styret Hordaland Landbruksselskap
Medlem - Styret landbruksskulen på Stend
Formann - Sjukehusnemndi i fylket
Formann - Styret Hardanger Rutebillag
Medlem - Kraftfornemndi av 1947
Medlem - Jordlovnemndi av 1947
Formann - Ei fylkesnemnd til å greida ut spursmålet om bustadbygging ved A/S Bjølvefossen i Kvam
Formann - Riksaksjonen til kamp mot ulovleg produksjon og omsetjing av spirituosa (til 1933) (-1-1933)
Medlem - Kvam skulestyre (1923-1931)
Formann - Nemndi, som organiserte L/L Vestlandske Mjølkesentral (1930)
Medlem - Barnetrygdnemndi (1934)
Medlem - Kvam forliksråd (1946-1947)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Vestlandske Kjøpelag
Formann - Styret Vestlandske Kjøpelag
Medlem - Styret Vestlandske Salslag
Medlem - Styret Vestlandske Husflidslag
Medlem - Norges Bondelags mjølkekomite til omskiping av organisasjonane i meieribruket
Medlem - Avsetningsutvalet i Norges Bondelag
Medlem - Styret De Norske Melkeprodusenters Landsforbund (1920-1931)
Formann - Styret L/L Vestlandske Mjølkesentral (1931-1932)
Medlem - Representantskapet Selskapet for Norges Vel (fra 1933)
Formann - Styret Nyttevekstforeininga (fra 1933)
Formann - Arbeidsfylkingane (ungdomsarbeid) (1933-1936)
Visepreses - Representantskapet Selskapet for Norges Vel (fra 1946)

Andre administrative verv:

Formann - Hardanger Meieribolag
Medlem - Representantskapet for Hardanger - Sunnhordlandske Dampskipsselskap
Medlem - Styret "Gula Tidend."
Formann - Styret Øystese Meieri (1915-1923)
Formann - Representantskapet for Hardanger - Sunnhordlandske Dampskipsselskap (fra 1938)