Biografier

Hans Arnesen Urdahl


Født: 18.06.1769
Død: 21.09.1829
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 4. representant Nordre Bergenhus amt Lensmand og gaardbruker
1815-17 4. representant Nordre Bergenhus amt Lensmand og gaardbruker
1821-23 1. suppleant Nordre Bergenhus Amt Lensmann og gaardbruker
1821-23 1. suppleant Nordre Bergenhus Amt Lensmann og gaardbruker