Biografier

Nils Magnus Nilsen Tvedten


Født: 13.10.1869
Død: 24.12.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant 4. Brunla Gaardbruker Venstre
1919-21 1. suppleant 4. Brunla Gaardbruker Venstre
1922-24 1. suppleant Vestfold fylke Gårdbruker Venstre
1931-33 4. representant Vestfold fylke Gårdbruker Venstre
1934-36 4. representant Vestfold fylke Gårdbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Veikomiteen
Trådte inn for Nalum i 1917.

1919-21 Nestformann i Veikomiteen
Gikk ut for Olsen Nalum 10.05.1920. Trådte inn igjen for Olsen Nalum 22.06.1921.

1922-24 Medlem i Sosialkomiteen
1931-33 Sekretær i Landbrukskomiteen
1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av do. for lån til A/S Korn og Høiforedling.

Sekretær i Landbrukskomiteen
Erstattet av Laug 29.01.-02.02.1935.

Personalia:

Født 13.10.1869, Tvedten i Tjølling.
Sønn av gårdbruker Nils Tjøstolfsen Tvedten (1832-1909) og Ragne Marie Gjertsdatter Klaastad (1834-1873).

Utdanning og yrke:

Elev - Endel korte landbruks- og hagebrukskurser
Elev - Oddm. Viks folkehøyskole i Vestfold (1884-1885)

Arbeidet - Tvedten i Tjølling (Fg)
Gårdbruker - Østby i Tjølling (1895) (overtok sin hustrus odelsgård og bodde siden der)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1898 medlem Tjølling herredsstyre (i mer enn30 år)
Fra 1898 medlem Tjølling formannskap
1907-10 ordfører Tjølling herredsstyre
1937-1938 ordfører Tjølling herredsstyre
Ukjent periode varaordfører Tjølling herredsstyre (i 6 år)

Offentlige verv:

Formann - Tjølling skolestyre (i 5 år)
Nestformann - Komiteen ombygging av Vestfoldbanen
Takstmann - Hypotekbanken (i ca. 28 år)
Medlem - Den sivile forsvarskommisjon av 1920
Medlem - Styret fylkets landbruksselskap, Vestfold (1909-1933)
Formann - Styret fylkets landbruksselskap, Vestfold (1913-1933)
Varamann - Styret Norges Banks avdeling i Larvik (fra 1916)
Medlem - Statens prisråd (fra 1917)
Medlem - Statens brenselsråd (fra 1917)
Medlem - Tjølling skolestyre (1925-1930)
Varamann - Trustkontrollrådet (fra 1928)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Larvik (fra 1933)

Verv i partier:

Formann - kretsens venstreforening (fra 1906) (1906--1)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Representantskapet Selskapet for Norges Vel (fra 1914)
Medlem - Styret felleskjøpet i Oslo (1915-1933)
Medlem - Direksjonen Selskapet for Norges Vel (fra 1925)
Medlem - Styret Østlandets Melkesentral (1931-1933)
Preses - Selskapet for Norges Vel (1934-1938)(Tsd.)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Larviks Aktiemeieri & Handelslag (til 1934) (-1-1934)
Medlem - Styret Larviks Andels Potetmelfabrik (til 1934) (-1-1934)
Medlem - Bøndernes Banks bankråd og kontrollutvalg (til 1934) (-1-1934)
Medlem - Forstanderskapet Tjølling sparebank (fra 1906)
Medlem - Kontrollutvalget Tjølling sparebank (fra 1906)
Medlem - Bøndernes Banks bankråd og kontrollutvalg (fra 1937)