Biografier

Notto Jørgensen Tvedt


Født: 29.10.1794
Død: 28.03.1839
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1836-38 1. representant Nedenæs og Raabygdelagets Amt Kirkesanger, gaardbruker
1836-38 1. representant Nedenæs og Raabygdelagets Amt Kirkesanger, gaardbruker