Biografier

Lauritz Johan Annaniassen Tvedt


Født: 26.09.1875
Død: 25.06.1953
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 4. Nordhordland Gaardbruker Høyre
1919-21 1. representant 4. Nordhordland Gaardbruker Høyre
1922-24 7. representant Hordaland fylke Gårdbruker, kaptein Høyre
1922-24 7. representant Hordaland fylke Gårdbruker, kaptein Høyre
1925-27 2. representant Hordaland fylke Gårdbruker, kaptein Høyre
1925-27 2. representant Hordaland fylke Gårdbruker, kaptein Høyre
1928-30 5. representant Hordaland fylke Gårdbruker, kaptein Høyre
1928-30 5. representant Hordaland fylke Gårdbruker, kaptein Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Veikomiteen
Erstattet av Asbjørn Bjørnstad 31.05.-16.07.1920.

Medlem i Veikomiteen
Erstattet av Asbjørn Bjørnstad 31.05.-16.07.1920.

1922-24 Medlem i Veikomiteen
Medlem i Veikomiteen
1925-27 Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1926, ved behandling av ny forsvarsordning.

Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1926, ved behandling av ny forsvarsordning.

Medlem i Veikomiteen
Medlem i Veikomiteen
1928-30 Medlem i Veikomiteen
Medlem i Veikomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 26.09.1875 , Tvedt i Manger.
Sønn av gårdbruker Annanias Johannessen (1837-1905) og Anne Nikkeline Mikkelsdatter Tvedt (1842-1900).

Utdanning og yrke:

Uteksaminert - Garden i Kristiania (1896)

Direktør - Mangers sparebank (i 4 år)
Disponent - Manger Meieri i Bergen
Sersjant (1898)
Gårdbruker - Tvedt i Manger (fra 1900) (overtok farsgården)
Direktør - Alversund og Manger Dampskibsselskap (1908-1942)
Furer (1915)
Kommandersersjant (1916)
Kompanisjef - Landvernet (1919)
Fanejunker (1921)
Kaptein (1921-1935) (fra nov. 1921 til sept. 1935)
Administrator - Styret Hypotekbankens lånekontor i Bergen (fra 1929)
1ste disponent - De sammensluttede meierier Bergensmeieriet (1941-1943)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Manger herredsstyre
1907-10 medlem Manger herredsstyre
1910-13 ordfører Manger herredsstyre
1913-16 medlem Manger herredsstyre
1916-19 ordfører Manger herredsstyre
1919-22 ordfører Manger herredsstyre
1922-25 ordfører Manger herredsstyre
1925-28 ordfører Manger herredsstyre
Fra 1934 medlem Manger herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Fylkets jernbanekomite, Hordaland
Medlem - Styret Nordhordlands kommunale Kraftlag (1918-1941)
Medlem - Riksretten (1926-1927)

Andre administrative verv:

Medlem - Manger sparebanks forstanderskap
Formann/nestformann - Styret Manger Meieri i Bergen
Medlem - Styret Manger Meieri i Bergen (1905-1908)
Medlem - Styret Manger Meieri i Bergen (1910-1919)
Formann - Direksjonen Alversund og Manger Dampskibsselskap (1913-1916)
Formann - Direksjonen Alversund og Manger Dampskibsselskap (1918)