Biografier

Erik Olsen Tokle


Født: 29.11.1843
Død: 14.01.1932
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1898-00 5. representant Romsdals Amt Lærer Venstre
1898-00 5. representant Romsdals Amt Lærer Venstre
1900-03 4. representant Romsdals Amt Lærer Venstre
1900-03 4. representant Romsdals Amt Lærer Venstre
1904-06 4. representant Romsdals Amt Lærer og bankbestyrer Venstre
1904-06 4. representant Romsdals Amt Lærer og bankbestyrer Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1898-00 Medlem i Jernbanekomiteen
Medlem i Jernbanekomiteen
1900-03 Medlem i Jernbanekomiteen
Medlem i Jernbanekomiteen
1904-06 Sekretær i Jernbanekomiteen
Midlertidig formann.

Sekretær i Jernbanekomiteen
Midlertidig formann.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Angaaende arbeidsløsheten
Medlem i Angaaende arbeidsløsheten
Medlem i Arbeidsledigheten
Medlem i Arbeidsledigheten

Personalia:

Født 29.11.1843, Tokle i Hen, Grytten.
Sønn av gaardbruker Ole Eriksen Tokle og Guri Jakobsdatter Unhjem.

Utdanning og yrke:

Dimittert - Næssets lærerskole (1866)

Direktør - Sparebanken, Grytten??
Deltok - Fiskeri og kystfart (1862-1864)
Lærer - Grytten (1866-1903)
Gaardbruker - Tokle i Hen, Grytten (1867-1892)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Grytten herredsstyre
1901-04 ordfører Grytten herredsstyre
1872-1898 medlem Grytten herredsstyre
1885-1898 ordfører Grytten herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1890-1898: medlem amtsutvalget, Romsdal.
1898-1901: medlem amtsutvalget, Romsdal.

Offentlige verv:

Aastedsforlikskommissær - Grytten?? (1884-1886)
Forlikskommissær - Grytten?? (1886-1902)
Overformynderrevisor - Grytten?? (1888-1899)
Skattekommissær - (1892-1894)
Medlem - Styret Norges banks avdeling i Aalesund (fra 1901)