Biografier

Lars Jacobsen Thingnæsset


Født: 1760
Død: 21.01.1829
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 3. representant Nordre Bergenhus amt Gaardbruker og landhandler
1818-20 2. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker og landhandler