Biografier

Bernhard Tandberg


Født: 14.12.1856
Død: 21.06.1913
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 4. representant Buskerud Amt Gaardbruger Høyre
1900-03 4. representant Buskerud Amt Gaardbruger Høyre
1910-12 1. representant 2. Hallingdal Gaardbruker Høyre
1910-12 1. representant 2. Hallingdal Gaardbruker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Veikomiteen
Medlem i Veikomiteen
1910-12 Medlem i Landbrukskomiteen
Gikk ut for Kopseng i 1912.

Medlem i Landbrukskomiteen
Gikk ut for Kopseng i 1912.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for T. Holtsmark 11.07.1912.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for T. Holtsmark 11.07.1912.

Personalia:

Født 14.12.1856, store Rustad i Lier.
Sønn av gaardbruker Hans Andreas Tandberg og Olava Mathilde Skaugstad.

Utdanning og yrke:

Reiste - I utlandet (et aar)
Elev - Drammens høiere almenskole (1867-1872)

Ansat - Trælastkontor (1874-1875)
Skogeier - Nes, Hallingdal (fra 1881) (overtok endel av farens skoge)
Trælasthandler - Nes, Hallingdal (fra 1886)
Gaardbruker - Nes i Nes herred, Hallingdal (fra 1887) (overtok farsgården)
Direktør - Sparebanken, Nes (fra 1888)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1885 medlem Nes herredsstyre
1892-1898 ordfører Nes herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem amtsutvalget, Buskerud (i 8 aar).