Biografier

Olav Jørgen Sæter


Født: 26.11.1884
Død: 24.11.1951
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Hedmark fylke Redaktør Arbeiderpartiet
1925-27 6. representant Hedmark fylke Redaktør Arbeiderpartiet
1928-30 3. representant Hedmark fylke Redaktør Arbeiderpartiet
1931-33 3. representant Hedmark fylke Redaktør Arbeiderpartiet
1934-36 2. representant Hedmark fylke Redaktør Arbeiderpartiet
1937-45 2. representant Hedmark fylke Lærer Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1922, ved behandling av jernbaneplanen.

Sekretær i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1925-27 Medlem i Jernbanekomiteen
Erstattet av Sjøli 18.02.-24.02 og 09.05.-11.05.1927.

Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av lov om autorisasjon for ingeniører.

1928-30 Formann i Jernbanekomiteen
Formann i 1928-1930. Erstattet av Bondesen 15.04.-21.04.1929.

Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1929-1930, ved behandling av beskyttelse ydet norsk produksjon.

1931-33 Medlem i Militærkomiteen
Erstattet av J. Eggen 15.04.-21.04.1932 og 12.05.-24.05.1933.

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1934, ved behandling av beskyttelse ydet norsk produkjson.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
1937-45 Medlem i Militærkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
1925-27 Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1927, Oscar Nilssen trådte inn i hans sted.

1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Trådte inn for Magnus Nilssen 28.01.1928.

Medlem i Valgkomiteen
Nestformann i Om biler og baner
1931-33 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 26.11.1884, Elverum.
Sønn av småbruker Oluf Sæter (1850-1924) og Jøran Hvarstad (1850-1915).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1901)
Lærerskoleeks. (1906)

Redaktør - "Østerdalens Sosialdemokrat" (til 1932) (senere kalt "Hedmark Fylkes Arbeiderblad" og nå "Østerdalens Arbeiderblad")
Lærer - Dovre (1906-1911)
Lærer - Elverum (1911-1915)
Lærer - Leirets folkeskole i Elverum (fra 1932) (avskjediget 1942)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1910 medlem Dovre herredsstyre
Fra 1916 medlem Dovre herredsstyre
1919-22 varaordfører Elverum herredsstyre
1931-34 ordfører Elverum herredsstyre
1934-37 ordfører Elverum herredsstyre
1937-1940 ordfører Elverum herredsstyre
Ukjent periode medlem Elverum herredsstyre
Ukjent periode medlem Elverum formannskap

Offentlige verv:

M. fl. - Verv innen kommunen, Elverum
Medlem - Det depart. veddrift-utvalg av 1931
Varamann - Statsbanenes hovedstyre (1924-1930)
Medlem - Elverum skolestyre (fra 1925)
Medlem - Statsbanenes hovedstyre (1930-1933)
Medlem - Statsbanenes hovedstyre (fra 1936)

Verv i partier:

Innehatt - en rekke tillitsverv innen sitt parti

Diverse:

Okkupasjonen: Han ble arrestert av tyskerne 20. mars 1942 og via Jørstadmoen sendt til Kirkenes med "Skjærstad", frigitt i sept. 1942 og avskjediget som lærer 3. des. s. å. Igjen arrestert 29. jan. 1943 og satt på Grini fra 5. febr. 1943 til 5. febr. 1944. Etter varsel om ny arrestasjon 7. sept. 1944 gikk han over grensen til Sverige.