Biografier

Sem Sæland


Født: 17.04.1874
Død: 25.04.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 3dje kreds, Baklandet Professor Ingen partitilknytning
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Sekretær i Militærkomiteen
Erstattet av Christie fra 29.10-30.11.1917.

Personalia:

Født 17.04.1874, Sæland i Eikelandskroken, Time.
Sønn av gårdbruker Einar Gunleifsen Sæland (1837-1911) og Ragnhild Jonsdatter Lende (1847-1881).

Utdanning og yrke:

Student priv. (1894)
Studerte - Edinburgh (1898)
Mat.-naturv. eks. (1901)
Studerte - Med stipendium av Hjelmstierne-Rosencrones legat, ved det meteorologisk-magnetiske observatorium i Potsdam (1901)
Studerte - Med stipendium av Universitetet i Oslo, i Heidelberg (1907-1908)
Studerte - Med stipendium av Universitetet i Oslo, i Heidelberg (1909)

Medredaktør - Aschehougs konversasjonsleksikon
Huslærer - Island (1897-1898)
Deltok - Den norske nordlysekspedisjon (ved Kr. Birkeland) til Finnmark (1899-1900)
Amanuensis - Universitetets fysiske institutt (1900-1909)
Deltok - Den norske nordlysekspedisjon (ved Kr. Birkeland) til Nowaja Semlja og Island (1902-1903)
Foretok - Jordmagnetiske målinger i Nordland (1905) (også i 1906)
Lærer - I fysikk Kristiania handelsgymnasium (1907-1909)
Professor - I fysikk ved Norges tekniske høyskole (fra 1909) (fra 3. juli 1909)
Rektor - Norges tekniske høyskole (1910-1914)
Professor - I fysikk og bestyrer av det fysiske institutt ved Universitetet i Oslo (fra 1923) (utnevnt 17. febr. 1922)
Generalsekretær - A.s Norsk Varekrigsforsikrings fond (fra 1926)
Rektor - Universitetet i Oslo (1928-1936)

Offentlige verv:

Formann - Styret Høyskolefondet
Medlem - Den militære skytskommisjon av 1917
Medlem - Komiteen om forskningsfondet av 1917
Medlem - Komiteen om forskningsinstitutt for ildfaste materialer av1918
Medlem - Den store skolekommisjon av 1920
Formann - Komiteen om kjemisk institutt av 1922
Formann - Høyskolekomiteen av 1927
Formann - Plankomiteen Blindernanleggene (som universitetets rektor)
Formann - Byggekomiteen Universitetets nybygg (som universitetets rektor)
Medlem - Myntkontrollkommisjonen (fra 1907)
Medlem - Gradmålingskommisjonen (fra 1922)
Medlem - Kommisjonen til å føre tilsyn med riksprototypene for mål og vekt (fra 1924)
Nestformann - Rådet Chr. Michelsens Institutt (fra 1931)
Formann - Rikskringkastingens programråd (fra 1933)
Medlem - Handelshøyskolens råd (fra 1935)
Medlem - Rådet for teknisk-industriell forskning (fra 1935)
Ordenskansler - ??? (fra 1938)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norges økonomiske selvhjelpsråd
Medlem - Styret Institutt for kosmisk fysikk
Formann - Universitetets Rosendalkomite (som Universitetets rektor)
Medlem - Videnskaps-Akademiet i Oslo (fra 1912)
Medlem - Direksjonen Videnskabernes Selskab, Trondheim (1913-1922)
Formann - Rådet for anvendt vitenskap (1922-1924)
Viseformann - Polyteknisk Forening (1926-1932)
Medlem - Videnskaps-Akademitets styre, Oslo (1928-1932)
Formann - Polyteknisk Forening (1933-1936)
Medlem - Nansenfondets styre (fra 1937)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret A.s Norsk Varekrigsforsikrings fond (1921-1930)

Litteratur:

Medlem - Redaksjonskomiteen Biografisk Leksikon
Medutgiver - Den tekniske undervisnings historie
Art. forf. - Mest av faglig innhold, fysikk og jordmagnetisme, i tidsskrifter

Diverse:

Foredragsholder: Radioforedrag m. m.