Biografier

Ole Svendsen Iglerød


Født: 01.11.1784
Død: 01.11.1871
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Søndenfjeldske Infanteri-Regiment Musketer