Biografier

Jon Sundby


Født: 08.06.1883
Død: 14.12.1972
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 4. representant Akershus fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 4. representant Akershus fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 5. representant Akershus fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 5. representant Akershus fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 6. representant Akershus fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 7. representant Akershus fylke Gårdbruker Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Landbrukskomiteen
1925-27 Medlem i Landbrukskomiteen
1928-30 Medlem i Landbrukskomiteen
Erstattet av Simonsen fra 24.06 og ut sesjonen i 1929.

1931-33 Formann i Landbrukskomiteen
Formann i 1931. Gikk ut for Simonsen 12.05.1931, trådte inn i gjen for Simonsen 03.03.1933.

1934-36 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av lovbestemmelser om meieriselskaper.

Formann i Landbrukskomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av nedsettelse av tollen for et kvantum nautkjøtt til revefor.

Formann i Landbrukskomiteen
Erstattet av Beck 31.03.-05.04.1938, og av Dolven 15.06.-19.06.1937, 17.06.-22.06.1938 og 17.04.-22.04.1939.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom med i den utvidete komité.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Valgkomiteen
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Gikk ut for Hundseid 12.05.1931.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Skurdal 12.05.1931.

1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Sekretær i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
Nestformann i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36
Medlem i Om forretningsordenen
Nestformann i Om statsbudsjettets ekstraordinære krisebevilgninger
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Ang. Forsyningsdepartementets virksomhet
Medlem i Om bevilgning til nøytralitetsvakt og forsyninger m.v

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Folkenes Forbunds møte i Genève, 1933.
Delegert - Folkenes Forbunds møte i Genève, 1936.
Delegert - Den interparlamentariske konferanse i Wien, 1922.
Delegert - Den interparlamentariske konferanse i Washington, 1925.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 12.05.1931 - 24.02.1932
Statsråd Finans- og tolldepartementet 01.02.1932 - 13.03.1932
Statsråd Finans- og tolldepartementet 14.03.1932 - 02.03.1933

Personalia:

Født 08.06.1883, Sundby i Vestby.
Sønn av gårdbruker James Julius Johannesen Sundby (1837-1911) og Othilie Kristiane Strand (1841-1908).

Utdanning og yrke:

Studerte - Illinois College of Agriculture
Middelskoleeksamen (1900)
Elev - Sem landbruksskole i Asker (1901-1903)
Elev - Norges landbrukshøyskole (1903-1905)
Reiste - Med off. stipendium, De Forente Stater (1908)
Studerte - Kornsaken i Schweiz (1926)

Arbeidet - Flere farmer, De Forente Stater
Redigerte - "Nationen"s landbruksspalte "Jorden og Grøden"
Landbruksmedarbeider - "Tidens Tegn"
Gårdsbestyrer (1905-1906)
Landbrukslærer - Sem landbruksskole i Asker (1906-1913) (vintrene 1906-13)
Konsulent - Norsk Hydro (1909-1921) (foretok han tallrike reiser i de vesteuropeiske land)
Bestyrer - Sem landbruksskole i Asker (1911-1913)
Assistent - Selskapet for Norges Vels jordbruksundersøkelser (1911)
Gårdbruker - Sundby i Vestby (fra 1912) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Vestby herredsstyre
1925-28 medlem Vestby herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Flere kommunale nemnder, Vestby
Medlem - Styret Akershus Landbruksselskap
Nestformann - Omsetningsrådet
Medlem - Den rådgivende komite om tollspørsmål m. m. av 1948
M. fl. - Verv
Medlem - Omsetningsrådet (til 1933) (-1-1933)
Medlem - Kornrådet (1929-1931)
Medlem - Norges Banks direksjon (1938-1944)
Medlem - Omsetningsrådet (fra 1945)
Medlem - Norges Banks direksjon (1945-1947)

Verv i partier:

Medlem - Bondepartiets landsstyre (fra 1938) (1938--1)
Medlem - Bondepartiets landsstyre (fra 1945) (1945--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret Norske Melkeprodusenters Landsforbund
Formann - Selskapet for Norges Vels samvirkeutvalg
Medlem - Landbruksukens styre
Medlem - Selskapet for Norges Vels representantskap (fra 1928)
Formann - Styret Østlandets Melkesentral (fra 1930)
Medlem - Selskapet for Norges Vels direksjon (fra 1933)
Visepreses - Selskapet for Norges Vel (fra 1934)
Formann - Landbruksukens styre (1938-1942)
Preses - Selskapet for Norges Vels (1938-1946)(avsatt 1943-45)
Formann - Styret Felleskontoret for Landbrukets Omsetningsorganisasjoner (fra 1945)
Delegert - Meierikongressen i Stockholm (1949)

Andre administrative verv:

Nestformann - Fellesmeieriets styre
Nestformann - Gjensidig Bilforsikringsforening
Medlem - "Nationens" styre (til 1943) (-1-1943)
Medlem - Vestby Sparebanks styre (1920-1930)
Formann - Direksjonen Meieribolaget i Oslo (1928-1946)
Varamann - Styret instituttet for sammenlign. kulturforsking (1929-1931)
Formann - Sentralstyret Meieribruket (fra 1935)

Litteratur:

Art. forf. - En mengde artikler i tidsskrifter og blad, dertil en rekke faglige og politiske avhandlinger og brosjyrer
Skrev - Emigrationsstudier i serien Mot Emigrationen (1909)
Utga - Amerikansk jordbruk (1910) (han har øvet en betydelig virksomhet som forfatter på landbrukets område)
Utga - Verdens kunstgjødselbruk og vort (1914)
Utga - Det amerikanske system (1916)
Utga - En liten håndbok i gjødselsbruk (1919)