Biografier

Ole Anunsen Strøm


Født: 01.08.1863
Død: 24.09.1932
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 1. Ringerike Fanejunker Det Frisinnede Venstre
1910-12 1. representant 1. Ringerike Fanejunker Det Frisinnede Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Militærkomiteen
Medlem i Militærkomiteen

Personalia:

Født 01.08.1863, nedre Strøm i Skoger.
Sønn av gaardbruker Anun Strøm og Elisabet Olsen Ekeberg.

Utdanning og yrke:

Sersjanteksamen - Norske jægerkorps (1884)
Tillægseksamen (1885)
Eksamen - Ingeniørunderofficerskolen (1888)

Sersjant - Ingeniørbataljonen (1888)
Kontorist - Ingeniørvaabnets kontor (1888-1893)
Kommandersersjant og underkvartermester - Ingeniørkorpsets landevernsbataljon (1893)
Fanejunker (1903)
Kvartermester - Sappørbataljonen (1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1898 medlem Norderhov formannskap
1904-07 varaordfører Norderhov herredsstyre
Fra 1907 ordfører Norderhov herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Fra 1909: medlem amtsutvalget, Buskerud.

Verv i organisasjoner:

Formand - Norges underofficersforening (1907-1908)