Biografier

Carl Peter Stoltenberg


Født: 28.01.1770
Død: 13.11.1830
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Tønsberg Kjøbmand, forlikskommissær
Overordentlig storting 1814 1. representant Tønsberg Kjøbmand, forlikskommissær
Riksforsamlingen 1814 1. representant Tønsberg Grosserer
Riksforsamlingen 1814 1. representant Tønsberg Grosserer
1815-17 1. representant Tønsberg og Holmestrand Kjøbmand, forlikskommissær
1815-17 1. representant Tønsberg og Holmestrand Kjøbmand, forlikskommissær
1824-26 1. representant Tønsberg og Holmestrand Kjøbmand
1824-26 1. representant Tønsberg og Holmestrand Kjøbmand