Biografier

Carl Peter Stoltenberg


Født: 28.01.1770
Død: 13.11.1830
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Tønsberg Kjøbmand, forlikskommissær
Riksforsamlingen 1814 1. representant Tønsberg Grosserer
1815-17 1. representant Tønsberg og Holmestrand Kjøbmand, forlikskommissær
1824-26 1. representant Tønsberg og Holmestrand Kjøbmand