Biografier

Ola Solberg


Født: 04.03.1886
Død: 23.05.1977
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 5. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Redaktør Arbeiderpartiet
1931-33 2. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Redaktør Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Redaktør Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Redaktør Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Erstattet av Helgesen 04.03.-09.03.1930.

1931-33 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1934-36 Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning ved behandling av Akershus slott.

Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1937-45 Sekretær i Universitets- og fagskolekomiteen

Personalia:

Født 04.03.1886, Heradsbygda, Elverum.
Sønn av maler og småbruker Otto Solberg (1861-1928) og Olava Oppegaard (1863-1942).

Utdanning og yrke:

Elev - Lærerskolen i Elverum (1904-1907)

Medarbeider - Redaksjonen "Tiden", Arendal
Redaksjonssekretær - Bladet "Solungen", ("Hedemarkens amts Social-Demokrat") (1907)
Redaktør - Bladet "Solungen" (1908)
Redaksjonssekretær - "Bratsberg-Demokraten", Skien (1909)
Journalist - "Sosial-Demokraten", Oslo (1910)
Redaktør - "Sørlandet", Kristiansand (fra 1911)
Redaktør - "Tiden", Arendal (fra 1924) (avisen ble inndratt under krigen. Begynte igjen etter frigjøringen)
Redaktør - "Tiden", Arendal (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1913 medlem Kristiansand bystyre
Fra 1928 medlem Arendal bystyre
1928-31 medlem Arendal formannskap
Fra 1945 ordfører Arendal bystyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Kristiansand
Medlem - En rekke kommunale utvalg og styrer, Kristiansand
Medlem - Ettersynskomiteen Norges Banks avdeling i Kristiansand (fra 1924)
Varamann - Styret Norges Banks avdeling i Arendal (1927-1932)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Arendal (fra 1933)
Stortingsvalgt medlem - Styret Det vitenskapelige forskningsfond (fra 1935)
Formann - Styret Norges Banks avdeling i Arendal (fra 1945)

Verv i partier:

Aktiv - Arbeiderbevegelsen
Kommunesekretær - Vest-Agder arbeiderparti
Sekretær - Aust-Agder arbeiderparti
Formann - Kristiansands arbeiderparti
Formann - Arendals arbeiderparti
Medlem - styret Hedemarkens amts arbeiderparti (1908-1909)
Medlem - styret Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund (fra 1909) (1909--1)

Verv i organisasjoner:

Sekretær - Sørlandets Presseforening (1916-1920)
Formann - Sørlandets Presseforening (1920-1922)

Diverse:

Okkupasjonen: Under krigen ble han avskjediget fra alle off. og kommunale tillitsverv og et par ganger arrestert, men unngikk fengselsopphold.