Biografier

Svend Larsen Skaardal


Født: 23.09.1862
Død: 14.06.1930
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 4. Guldalen Gaardbruker Arbeiderpartiet
1922-24 6. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1925-27 6. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1928-30 4. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Justiskomite nr. 1
Ble overført til skog- og vassdragskomiteen, da medlemstallet i justiskomité nr.1 ble nedsatt til 6.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1922-24 Sekretær i Landbrukskomiteen
Sekretær i 1924.

1925-27 Sekretær i Landbrukskomiteen
Erstettet av Petersen 24.02.-16.03.1927.

1928-30 Nestformann i Landbrukskomiteen
Erstattet av Dahlø 05.03.-14.03 og fra 27.05 og ut sesjonen i 1930.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Nygaardsvold 28.01.1928.

Personalia:

Født 23.09.1862, Skårdal i Ålen.
Sønn av gårdbruker Lars Johnsen Skaardal (1826-1914) og Sara Johnsdatter Rotan (1827-1906).

Utdanning og yrke:

Gruvearbeider (mange år i sin ungdom)
Gårdbruker - Skårdal i Ålen (1888-1930) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 ordfører Ålen herredsstyre
1910-13 ordfører Ålen herredsstyre
1913-16 ordfører Ålen herredsstyre
Fra 1893 medlem Ålen herredsstyre
Fra 1896 medlem Ålen formannskap

Offentlige verv:

Innehatt - De fleste kommunale verv, Ålen
Forlikskommissær - Ålen (fra 1909)

Verv i partier:

Medlem - styret Uttrøndelag arbeiderparti (fra 1903) (1903--1)
Medlem - Sør-Trøndelag fylkes arbeiderparti (fra 1923) (1923--1)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norsk Arbeidsmandsforbunds hovedstyre

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen sparebanken, Ålen
Medlem - Sparebankens forstanderskap, Ålen (fra 1890)
Medlem - Sparbankens ettersynskomite, Ålen (fra 1890)
Ordfører - Sparebankens forstanderskap, Ålen (fra 1914)