Biografier

Mathias Johan Rasofill Skaar


Født: 26.10.1869
Død: 14.07.1944
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 5. representant Nordland fylke Væreier, handelsmann Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Næringskomite nr.1
Erstattet av Holdø 24.04.-24.05.1922, 11.01.-24.05.1923 og 11.01.-10.04.1924.

Personalia:

Født 26.10.1869, Skår i Syvde, Sunnmøre.
Sønn av smed og bygningsarbeider Arne Martinus Arnesen Skaar (1838-1900) og Ane Kanotte Madsen (1838-1921).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen

Reiste - Amerika
Drev - Fiskeri og utrustning av fiskerbåter m. m., Røst
Drev - Landhandel, fiskeforretning og væreierbedrift, Røst (i slutten av 1890-årene utvidet han den ovennevnte virksomheten)
Drev - Kommisjonskjøp av fiskevarer, tareaske m. m., Røst
Off. brann- og taksasjonsmann - Røst
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1898 medlem Værøy og Røst herredsstyre (medlem i nesten alle de følgende år til 1928, da Røst ble eget herred)
1928-31 ordfører Røst herredsstyre
1931-34 ordfører Røst herredsstyre
1934-37 ordfører Røst herredsstyre
1937-1941 ordfører Røst herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Røst skolestyre
Medlem - Røst ligningsnemnd
Forlikskommissær - Røst
Medlem - Røst jordstyre
Overformynder - Røst
M. fl. - Kommunale verv, Røst
Prisdommer - Fiskeriutstillingen i Bodø (1927)

Verv i organisasjoner:

Deltok - Fiskerimøter (som representant for fiskeriforeninger)