Biografier

Ole Schrøder


Født: 03.04.1834
Død: 23.03.1892
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 1. representant Arendal og Grimstad Overretssakfører
1880-82 1. representant Arendal og Grimstad Overretssakfører
1883-85 1. representant Arendal og Grimstad Overretssagfører Høyre
1886-88 1. suppleant Arendal og Grimstad Byfoged Høyre