Biografier

Otto Kristian Schreuder


Født: 30.04.1856
Død: 12.05.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 4. representant Nordre Bergenhus Amt Landhandler Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Næringskomite nr.1

Personalia:

Født 30.04.1856, Bergen.
Sønn av malermester i Bergen, senere handelsmand i Skjærgehavn i Gulen Wilhelm Schreuder og Sara Nitter.

Utdanning og yrke:

Trælasthandler og fiskeeksportør - Skjærgehavn
Gaardbruker - Skjærgehavn
Handelsmand - Skjærgehavn i Gulen (fra 1879) (overtok farens forretning)
Direktør - Sparebanken, Gulen? (fra 1887)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1887 medlem Gulen formannskap

Offentlige verv:

Valgmand - 6 ganger
Forlikskommissær - Gulen? (fra 1903)