Biografier

Nils Jakob Schjerven


Født: 03.09.1883
Død: 18.06.1955
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. representant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre
1922-24 2. representant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre
1925-27 2. representant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre
1925-27 2. representant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre
1928-30 1. suppleant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre
1928-30 1. suppleant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre
1931-33 1. representant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre
1931-33 1. representant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre
1934-36 1. representant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre
1934-36 1. representant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre
1937-45 1. representant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre
1937-45 1. representant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1925-27 Nestformann i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av 27.04.-03.05.1927.

Nestformann i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av 27.04.-03.05.1927.

1928-30 Varamedlem i Næringskomite nr.1
Varamedlem i Næringskomite nr.1
1931-33 Nestformann i Skog- og vassdragskomiteen
Sekretær i 1931, nestformann i 1931-1933.

Nestformann i Skog- og vassdragskomiteen
Sekretær i 1931, nestformann i 1931-1933.

1934-36 Medlem i Landbrukskomiteen
Permisjon i 1934, Bærøe møtte i hans sted.

Medlem i Landbrukskomiteen
Permisjon i 1934, Bærøe møtte i hans sted.

1937-45 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Rasmussen 03.05.-08.05.1938.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Rasmussen 03.05.-08.05.1938.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Olsen Nauen i 1922.

Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Olsen Nauen i 1922.

1925-27 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Trådte inn for Løvenskjold i 1927.

Medlem i Den store budsjettkomiteen
Trådte inn for Løvenskjold i 1927.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Morell i 1926.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Morell i 1926.

1931-33 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 03.09.1883 , Hem sogn, Lardal i Vestfold.
Sønn av gårdbruker Ole Jakobsen Schjerven (1847-1916) og Anne Sofie Thisted (1857-1935).

Utdanning og yrke:

Elev - Landbruksskolen på Fosnes i Stokke
Middelskoleeksamen (1899)
Eksamen - Bergens tekniske skole (1905)

Trelasthandler og tømmermerker
Ingeniør (til 1912)
Arbeidet - Thunes mek. Værksted i Oslo (fra 1899) (i ca. 2 år)
Gårdbruker - Øvre Schjerven, Lardal (fra 1912) (overtok farsgården, som har vært i slektens eie siden 1762)
Kongevalgt direktør - Norges Hypotekbank (fra 1936)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Lardal herredsstyre
1919-22 ordfører Lardal herredsstyre
1928-31 ordfører Lardal herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Lignings- og overligningsnemnd, Lardal
Formann - Fattigstyret, Lardal
M. fl. - Kommunale verv, Lardal
Medlem - Trustkontrollens ankenemnd
Formann - Vestfold SkogseIskap
Medlem - Direksjonen Vestfold Kraftselskap (til 1930) (-1-1930)
Varamann - Korntrygdens ankenemnd (fra 1929)
Varamann - Norges Banks avdeling i Larvik (1930-1938)
Medlem - Kommunalbankens kontrollkomite (1932-1935)
Stortingsvalgt telefonskjønnsmann - (fra 1933)
Medlem - Korntrygdens ankenemnd (fra 1938)
Formann - Direksjonen Norges Hypotekbank (fra 1945)

Verv i organisasjoner:

Representant - Det norske Skogselskap (1938-1940)

Andre administrative verv:

Formann - Lardal Sparebanks forstanderskap

Diverse:

Slektskap: Om hans far og farfar, se Lindstøl s. 762-63 og hans svigerfar M. M. Kleppen s. 481.