Biografier

Thor Rogstad


Født: 1786
Død: 15.05.1853
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1818-20 2. representant Christianssand Overretsprokurator
1824-26 2. representant Christianssand Kst. assessor