Biografier

Anders Rambech


Født: 02.09.1767
Død: 14.09.1836
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Søndre Throndhjems amt Sorenskriver
1815-17 1. representant Søndre Throndhjems amt Sorenskriver
1818-20 1. representant Søndre Throndhjems Amt Sorenskriver
1824-26 2. representant Søndre Throndhjems Amt Sorenskriver
1827-29 2. representant Søndre Throndhjems Amt Sorenskriver
1830-32 1. representant Søndre Throndhjems Amt Sorenskriver