Biografier

Ole Olsen Qvam


Døpt: 27.12.1778
Død: 25.11.1832
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1821-23 2. representant Christians Amt Lensmand og gaardbruker
1821-23 2. representant Christians Amt Lensmand og gaardbruker
1824-26 2. representant Christians Amt Lensmand og gaardbruker
1824-26 2. representant Christians Amt Lensmand og gaardbruker