Biografier

Johan Edvard Paulsen


Født: 29.07.1864
Død: 09.06.1947
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 8. representant Nordland fylke Redaktør Høyre
1925-27 8. representant Nordland fylke Redaktør Høyre
1928-30 7. representant Nordland fylke Redaktør Høyre
1928-30 7. representant Nordland fylke Redaktør Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Veikomiteen
Erstattet av Holm 15.02.-13.03.1927.

Medlem i Veikomiteen
Erstattet av Holm 15.02.-13.03.1927.

1928-30 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1930, ved behandling av lov om adgang for visse skipskredittforeninger til å utstede ihendehaverobl.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1930, ved behandling av lov om adgang for visse skipskredittforeninger til å utstede ihendehaverobl.

Medlem i Næringskomite nr.1
Erstattet av Ytterstad fra 08.04 og ut sesjonen i 1929.

Medlem i Næringskomite nr.1
Erstattet av Ytterstad fra 08.04 og ut sesjonen i 1929.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Den store budsjettkomiteen
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Permsjon i 1929, W. Blakstad trådte inn i hans sted.

Medlem i Den store budsjettkomiteen
Permsjon i 1929, W. Blakstad trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 29.07.1864 , Trondheim.
Sønn av furer Erik Paulsen og Marit Bø.

Utdanning og yrke:

Utlært - Typograf

Medeier - "Lofotposten" i Svolvær
Arbeidet - "Trondhjems Adresseavis" (fra 1882)
Arbeidet - "Lofotposten" i Svolvær (fra 1896)
Redaktør - "Lofotposten" i Svolvær (1898-1935) (opparbeidet bladet til Nord-Norges største avis)
Direktør - Sparebanken, Svolvær (fra 1919)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Vågan herredsstyre
1904-07 medlem Vågan herredsstyre
1907-10 medlem Vågan herredsstyre
1913-16 medlem Vågan herredsstyre
1916-1917 varaordfører Vågan herredsstyre
1918- ordfører Svolvær bystyre (da Svolvær fra 1. juli 1918 ble utskilt som by)
1919-22 ordfører Svolvær bystyre
Ukjent periode medlem Vågan formannskap (i 4 perioder)

Offentlige verv:

Formann - Vågan skolestyre
Nestformann - Vågan skolestyre
M. fl. - Verv, Vågan
Forlikskommissær - Svolvær
Medlem - Representantskapet fylkets jernbanekomite (svolværs representant)
M. fl. - Verv, Svolvær

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Nord-Norges Presseforening
Formann - Nord-Norges Presseforening
Viseformann - Nord-Norges Presseforening
Æresmedlem - Nord-Norges Presseforening
Medlem - Styret Norsk Bladeierforening (som representant for Nord-Norge)
Formann - Nord-Norges Bladeierforening

Andre administrative verv:

Medlem - Sparebankens forstanderskap, Vågan
Medlem - Sparebankens kontrollutvalg, Vågan