Biografier

Peder Aslak Berntsen Owren


Født: 07.12.1876
Død: 05.06.1954
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. suppleant 2. Søndre Gudbrandsdalen Gaardbruker Arbeiderdemokratene
1925-27 4. representant Opland fylke Gårdbruker Arbeiderdemokratene
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Varamedlem i Justiskomiteen (av 1919)
Møtte for Castberg 18.03.-12.04 og 17.11.-02.12.1919, samt 18.-31.10 og 22.11.-12.12.1920.

1925-27 Medlem i Militærkomiteen
Erstattet av O. Moe fra 13.07 og ut sesjonen i 1925 og 10.06.-18.06.1926.

Personalia:

Født 07.12.1876, Døsen i Fåberg.
Sønn av skolelærer og gårdbruker Bernt Amundsen Owren (1841-1914) og Pauline Pedersdatter Hoff (1844-1925).

Utdanning og yrke:

Studert - Landbruksforhold i Danmark og Tyskland
Studert - Med stipendium, landbruksforhold Oppland
Elev - Elverum ungdomsskole (1893)
Eksamen - Landbruksskolen på Hove i Fåberg (1899)

Drev - Skog- og tømmerhandel (til 1914)
Gårdbruker - Lekshus i Mesna sogn, Fåberg (1901-1932) (kjøpte farsgården I 1932 overdro han gården til sin eldste sønn)
Drev - Landhandel og dampysteri (1911-1926)
Drev - Sølv- og platinarevgård (fra 1932)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Fåberg herredsstyre
1910-13 medlem Fåberg herredsstyre
1913-16 ordfører Fåberg herredsstyre
1916-19 ordfører Fåberg herredsstyre
1919-22 ordfører Fåberg herredsstyre
1922-25 medlem Fåberg herredsstyre
1925-28 ordfører Fåberg herredsstyre
1928-31 medlem Fåberg herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem fylkesutvalget, Oppland.

Offentlige verv:

Medlem - Fylkesskattestyre, Oppland
Formann - Fåbergs skogutvalg
M. fl. - Kommunale tillitsverv, Fåberg
Medlem - Skjønnsnemnda Sør-Gudbrandsdal etter jordloven (til 1945) (-1-1945)
Formann - Opplands skattetakstkomite (1918-1921)
Varamann - Styret Norges Banks avdeling på Lillehammer (1921-1932)
Medlem - Tilsynsnemnda Opland fylkessykehus (1923-1937)
Medlem - Tilsynskommisjonen Eidsvoll - Rauma - Dovrebanen (1929-1932)

Verv i organisasjoner:

Formann - Norges Pelsdyrlag (1940-1944)
Formann - Norges Pelsdyrlag (fra 1945)