Biografier

Ole Olsen Nauen


Født: 21.07.1866
Død: 10.12.1931
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. suppleant 2. Jarlsberg Gaardbruker og verkseier Høyre
1919-21 1. suppleant 2. Jarlsberg Verkseier Høyre
1922-24 1. representant Vestfold fylke Gårdbruker og verkseier Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Sosialkomiteen
Trådte inn for Hanevig i 1911 og 1912.

1919-21 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1919)
Trådte inn for Eyde fra 1920.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1921, ved behandling av lån til fullførelse av Skar kraftanlegg m.v.

1922-24 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av toll-lovgivningen.

Medlem i Toldkomiteen
Erstattet av Anchersen 13.07.-02.08.1922.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1922, Schjerven trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 21.07.1866, Nauen i Sem.
Sønn av gårdbruker og klokkestøper Ole Christian Olsen Nauen (1829-1906) og Marthine Horn (1837-1907).

Utdanning og yrke:

Studerte - Med offentlig stipendium, klokkestøping i Tyskland (1891)

Arbeidet - Gårdsbruk og metallstøperi, Nauen (ved farens bedrift på Nauen, som hadde støping av kirkeklokker som spesialitet)
Kompanjong - Farens forretning, Nauen (1893-1895)
Eneinnehaver - Farens forretning, Nauen (1895-1931) (tsd. Fra hans verksted ble i 1909 levert klokken Liberty Bell, som ble skjenket av norske kvinner i Amerika til minne om 1905 og som er opphengt på Akershus og første gang ble brukt 17. mai 1909)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Sem herredsstyre
1904-07 medlem Sem herredsstyre
1907-10 medlem Sem herredsstyre
1910-13 varaordfører Sem herredsstyre
1913-16 varaordfører Sem herredsstyre
1916-19 ordfører Sem herredsstyre

Offentlige verv:

Åstedskommissær - Sem
Medlem - Styret landbruksskolen på Fosnes
Medlem - Styret Vestfold Kraftselskap
Medlem - Styret fylkessykehuset i Vestfold
Valgmann - (1900)
Medlem - Styret Vestfolds landhusholdningsselskap (1902-1912)
Valgmann - (1903)
Medlem - Skolestyret, Sem (1908-1910)
Medlem - Tilsynskommisjonen Jarlsbergbanen (1911-1931)
Stortingsvalgt telefonskjønsmann - (1924-1931)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen Sem Sparebank (fra 1908)