Biografier

Anders Nilsen Næsset


Født: 01.04.1872
Død: 22.11.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 6. representant Sør-Trøndelag fylke Fisker Venstre
1931-33 6. representant Sør-Trøndelag fylke Fisker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen

Personalia:

Født 01.04.1872, Ørland.
Sønn av fisker Nils Iversen Næsset (1843-1910) og Marta Margrete Martinussen (1840-1917).

Utdanning og yrke:

Fisker (fra 1888)
Fisker - Lofot- og Finnmarkfiske (1889-1901)
Fisker/høvedsmann (fra 1890)
Fisker - Storsildfiske på strekningen Kinn-Trøndelag (1892-1930)
Fisker/skipper - Bankfiske mellom Halten og Røst (1901-1925) (i alle år som skipper)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Ørland herredsstyre
1919-22 medlem Ørland herredsstyre
1922-25 medlem Ørland herredsstyre
1925-28 medlem Ørland herredsstyre
1928-31 medlem Ørland herredsstyre
1931-34 medlem Ørland herredsstyre
1934-37 medlem Ørland herredsstyre
1937-1940 medlem Ørland herredsstyre
1945 medlem Ørland herredsstyre
Ukjent periode medlem Ørland formannskap

Offentlige verv:

Formann - Ørland fiskeribanknemnd (fra 1922)
Dep. representant - I Trondheim fryse- og kjøleanlegg (1933-1941)
Dep. representant - I Trondheim fryse- og kjøleanlegg (fra 1945)(10. mai 1945)

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Ørland Fisker- og Sjømannsforening
Æresmedlem - Gartens Fiskarlag
Medlem - Styret Norges Fiskarlag (til 1945) (-1-1945)
Medstifter - Ørland Fisker- og Sjømannsforening (1896)
Formann - Ørland Fisker- og Sjømannsforening (1906-1937)
Formann - Sør-Trøndelag Fylkes Fiskarlag (fra 1922)
Medstifter - Norges Fiskarlag (1926)
Nestformann - Styret Norges Fiskarlag (1926-1931)
Medlem - Styret Storsildlaget (fra 1928)
Formann - Styret Norges Fiskarlag (1931-1937)

Andre administrative verv:

Medlem - Forstanderskapet Ørland Sparebank

Diverse:

Slektskap: Han er tremenning av etterfølgende.