Biografier

Arthur Henry Eugen Nordlie


Født: 02.02.1883
Død: 07.01.1965
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 2. suppleant Oslo Murmester Høyre
1925-27 2. suppleant Oslo Murmester Høyre
1928-30 6. representant Oslo Murmester Høyre
1928-30 6. representant Oslo Murmester Høyre
1931-33 5. representant Oslo Murmester Høyre
1931-33 5. representant Oslo Murmester Høyre
1934-36 6. representant Oslo Murmester Høyre
1934-36 6. representant Oslo Murmester Høyre
1937-45 6. representant Oslo Murmester Høyre
1937-45 6. representant Oslo Murmester Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Varamedlem i Justiskomiteen (av 1919)
Møtte for Getz 25.06.-01.07.1926.

Varamedlem i Justiskomiteen (av 1919)
Møtte for Getz 25.06.-01.07.1926.

1928-30 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1931-33 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Erstattet av Aarsrud deler av perioden i 1931.

Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Erstattet av Aarsrud deler av perioden i 1931.

1934-36 Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning ved behandling av Akershus slott.

Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning ved behandling av Akershus slott.

Nestformann i Universitets- og fagskolekomiteen
Nestformann i Universitets- og fagskolekomiteen
1937-45 Nestformann i Universitets- og fagskolekomiteen
Nestformann i Universitets- og fagskolekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Plankomite for Stortingsbygningen
Medlem i Plankomite for Stortingsbygningen
1937-45 Medlem i Plankomité til utarbeidelse av detaljerte forslag om mere arbeidsrom for Stortinget
Medlem i Plankomité til utarbeidelse av detaljerte forslag om mere arbeidsrom for Stortinget
Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek

Personalia:

Født 02.02.1883, Oslo.
Sønn av sykehusforvalter Amund Olsen Nordlie (1850-1912) og Jensine Henriette Karlsen (1850-1937).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1899)
Murerlære - F. W. Holland (fra 1899)
Svenneprøve - Murerfaget (1902)
Eksamen - Kunst- og håndverksskolen (1902)
Utdannet - Med håndverkerstipendium, i bygningsarbeidet i Berlin (1905-1907)

Ansatt - Haakon Haugs ingeniørforretning i Oslo (til 1905)
Arkitekt og murmester - Egen forretning i Oslo (fra 1908) (senere utelukkende entreprenørforretning)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Oslo bystyre
1922-25 medlem Oslo bystyre
1925-28 medlem Oslo bystyre
1928-31 medlem Oslo bystyre
1931-34 medlem Oslo bystyre
1934-37 medlem Oslo bystyre
1937-1940 medlem Oslo bystyre
Fra 1945 medlem Oslo bystyre

Offentlige verv:

Innehatt - En rekke kommunale verv, Oslo
Medlem - Norsk Varekrigsforsikrings fonds råd
Medlem - Næringsorganisasjonenes undersøkelseskomite av 1925
Medlem - Komiteen om kontorarealer for departementene av 1937
Formann - Byggekomiteen for flere betydelige byggverk
Medlem - Komiteen til Oslo bys 900-års jubileum
Medlem - Generalplankt. for Oslo og omegn
Dep. representant - Håndverks- og Kunstindustriskolens forstanderskap (1918-1937)
Medlem - Det handelspolitiske kriseråd (1934-1938)
Formann - Komite til å utarbeide ny lov om håndverksnæring (fra 1935)
Varamann - Arbeidsrådet (fra 1936)
Varamann - Styret Norges Brannkasse (1945)
Medlem - Ankenevnden for ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. (fra 1945)

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Idrettsarbeidet
Medstifter - Norges Landsforbund for Idrett
Medstifter - Norges Fotballforbund
Medstifter - Oslo Distriktslag for Idrett
Medlem - Norges Varemesses styre (til 1925) (-1-1925)
Formann - Murmestrenes Forening (1914-1919)
Medlem - Styret Oslo Haandverks- og Industriforening (1918-1925)
Medlem - Styret for Norges Håndverkerforbund (fra 1919)
Formann - Haandverkernes Arbeidsgiverforening (fra 1919)
Formann - Norges Varemesses styre (1922)
Formann - Norges Varemesses styre (1923)
Formann - Nordisk Haandverksraad (1923-1924)
Formann - Styret for Norges Håndverkerforbund (1923-1938)
Medlem - Norsk Arbeidsgiverforenings styre (1923-1940)
Medlem - Nordisk Arbeidsgiverforenings permanente utvalg (1925-1938)
Medlem - Den norske organisasjonskomite for Nordisk Bygnadslag i Helsingfors (1927)
Medlem - Den norske organisasjonskomite for Nordisk Bygnadslag i Stockholm (1932)
Formann - Den nordiske håndverkskonferanse i Oslo (1932)
Formann - Nordisk Haandverksraad (1934-1938)
Visepresident - Industriutstillingen i Oslo (1938)

Andre administrative verv:

Formann - Spareskillingsbankens direksjon
Medlem - Spareskillingsbankens direksjon (fra 1925)

Litteratur:

Art. forf. - En rekke faglige artikler i tidsskrifter og dagspressen