Biografier

Oscar Wilhelm Nilssen


Født: 12.08.1881
Død: 30.07.1959
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. representant Hedmark fylke Forbundskasserer Arbeiderpartiet
1922-24 1. representant Hedmark fylke Forbundskasserer Arbeiderpartiet
1925-27 2. representant Hedmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1925-27 2. representant Hedmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Hedmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Hedmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1931-33 1. representant Hedmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1931-33 1. representant Hedmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Hedmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Hedmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Hedmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Hedmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1925-27 Sekretær i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Sjøli 05.02.-08.02.1926 og 10.03.-14.03.1927.

Sekretær i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Sjøli 05.02.-08.02.1926 og 10.03.-14.03.1927.

1928-30 Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1930, ved behandling av overgang til norsk kraftkilde for elektrisk drift av Ofotbanen m.v.

Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1930, ved behandling av overgang til norsk kraftkilde for elektrisk drift av Ofotbanen m.v.

Formann i Skog- og vassdragskomiteen
Formann i Skog- og vassdragskomiteen
1931-33 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Kom som forsterkning i 1933, ved behandling av lov om anbringelsen av Kirkedepartementets fond.

Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Kom som forsterkning i 1933, ved behandling av lov om anbringelsen av Kirkedepartementets fond.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1934-36 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av anvendelse av et beløp av Oplysn. v. fond til skoginnkjøp.

Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av anvendelse av et beløp av Oplysn. v. fond til skoginnkjøp.

Formann i Skog- og vassdragskomiteen
Formann i Skog- og vassdragskomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av statsgaranti for lån til A/S Land Sag og Høvleri m. fl.

Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av statsgaranti for lån til A/S Land Sag og Høvleri m. fl.

Formann i Skog- og vassdragskomiteen
Formann i Skog- og vassdragskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Sæter i 1927.

Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Sæter i 1927.

1928-30 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Erstattet av E. A. Pettersen 28.01.-15.02.1928.

Medlem i Den store budsjettkomiteen
Erstattet av E. A. Pettersen 28.01.-15.02.1928.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Monsen 28.01.1928.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Monsen 28.01.1928.

1931-33 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
1934-36 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Ang. Forsyningsdepartementets virksomhet
Medlem i Ang. Forsyningsdepartementets virksomhet

Personalia:

Født 12.08.1881, Hollandstorp, Østmark, Sverige.
Sønn av skogarbeider, senere farmer i U. S. A., Nils Nilsson (Hellstrøm) (1857-1929) og Stina Persson (1837-1921).

Utdanning og yrke:

Skog- og jordarbeider (fra 1896)
Småbruker - Ågård i Løten (fra 1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Løten formannskap
1919-22 medlem Løten formannskap
1922-25 medlem Løten formannskap
1925-28 medlem Løten formannskap
Fra 1931 medlem Løten formannskap
Fra 1931 medlem Løten herredsstyre
1931-34 ordfører Løten herredsstyre
1934-37 ordfører Løten herredsstyre
1937-1940 ordfører Løten herredsstyre
Fra 0 ordfører Løten herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Skolestyret, Løten
Medlem - Overstyret Jønsberg landbruksskole
Formann - Overstyret Jønsberg landbruksskole
Medlem - Ankenemnda for Hedmark fylkes jordstyrer
Nestformann - Statens kornråd
Medlem - Tilsynskomiteen Hamar-Tynset-jernbanen
Medlem - Tilsynskomiteen Sanderud sinnssykeasyl
Medlem - Skogkommisjonen av 1930
Medlem - Skogbrukskomiteen av 1939
Medlem - Kongsbergkt. av 1932
Formann - Småbrukerutvalget av 1936
Medlem - Statens kornråd (fra 1929)

Verv i partier:

Formann - Søndre Hedemarkens kretsparti av Arbeiderpartiet
Medlem - D. N. A.s landsstyre
Formann - Hedmark arbeiderparti (fra 1921) (1921--1)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norges koop. Landsforenings representantskap
Varaformann og kasserer - Norsk Skog- og Jordbruksarbeiderforbund (1917-1921)
Formann - Løten koop. selskap (1918-1923)

Diverse:

Okkupasjonen: Arrestert 10. febr. 1945, satt i Hamar kretsfengsel til 21. mars og på Grini til frigjøringen.
Norsk statsborger (1911-ukjent)