Biografier

Eliseus Müller


Født: 20.02.1878
Død: 21.10.1966
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 1. suppleant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 5. representant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 5. representant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Trådte inn for Kirkeby-Garstad 25.02.1932-03.03.1933.

1934-36 Sekretær i Helsekomiteen
1937-45 Medlem i Helsekomiteen

Personalia:

Født 20.02.1878, Vist i Verdal.
Sønn av gårdbruker Martin Müller (1835-1906) og Petra Rygh (1845-1918).

Utdanning og yrke:

Student - Trondhjems katedralskole (1896)
Elev - Vinterlandbruksskolen i Trondheim (1897-1898)

Gårdbruker - Vist i Stiklestad sogn, Verdal (fra 1902) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1928-31 ordfører Verdal herredsstyre
1931-34 ordfører Verdal herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Norges Banks representantskap (fra 1945)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Verdals sparebank (fra 1909)
Formann - Styret Verdals sparebank (fra 1922)

Diverse:

Slektskap: Om hans morfar, lensmann P. S. Rygh, og hans morbrødre, statsråd E. Rygh og overlærer K. Rygh, se Lindstøl s. 732-34.