Biografier

Peter Motzfeldt


Født: 03.08.1777
Død: 01.04.1854
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Bergen Vicekommandant paa Bergenhus
Overordentlig storting 1814 2. representant Bergen Vicekommandant paa Bergenhus
Riksforsamlingen 1814 1. representant Artilleri-Corpset Kaptein
Riksforsamlingen 1814 1. representant Artilleri-Corpset Kaptein
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 18.11.1814 - 30.04.1816
Statsråd 6. departement (Armédepartementet) 01.05.1816 - 30.09.1818
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.10.1818 - 30.09.1819
Statsråd Armédepartementet 01.10.1819 - 14.06.1822
Statsråd Revisjonsdepartementet 28.02.1822 - 30.04.1824
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.05.1824 - 30.04.1825
Statsråd Revisjonsdepartementet 30.04.1825 - 31.08.1828
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.11.1828 - 31.10.1829
Statsråd Revisjonsdepartementet 31.10.1829 - 31.05.1831
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.06.1831 - 31.07.1832
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.08.1832 - 31.08.1834
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1834 - 31.08.1835
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.09.1835 - 26.05.1837