Biografier

Johan Martin Mjøen


Født: 17.08.1883
Død: 25.03.1966
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 3. representant Finnmark fylke Disponent Venstre
1928-30 3. representant Finnmark fylke Disponent Venstre
1931-33 3. representant Finnmark fylke Småbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Fredriksen 07.05.-01.06.1926.

1928-30 Sekretær i Skog- og vassdragskomiteen
1931-33 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen

Personalia:

Født 17.08.1883, Furubakken i Alta.
Sønn av gårdbruker John Mjøen (1838-1920) og Guri Olsdatter (1844-1917).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Underoffiserssskolen på Harstad (1905)

Småbruker - Brøndmoen
Fastlønnet underoffiser (1909-1920)
Disponent - A.s Altenskifer (1913-1925)
Statens oppsynsmann - Skiferbruddene i Alta (1933-1941)
Ulønnet kaptein - Linjen, infanteriet (fra 1935) (fra 1. jan. 1935)
Midlertidig distriktsintendant - For gjenreisingen i distrikt II, Alta (fra 1946)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Alta herredsstyre
1919-22 varaordfører Alta herredsstyre
1922-25 ordfører Alta herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1924-1924: formann fylkestinget, Finnmark.

Offentlige verv:

Varamann - Styret Norges Banks avd. i Hammerfest (fra 1946)

Diverse:

Okkupasjonen: Under krigen i 1940 var han sjef for et øvelseskompani på Altagård fra 9. april til kapitulasjonen 9. juni. 12. mars 1942 ble han arrestert og ført til fangeleiren Sydspissen ved Tromsø og var der til 20. des. s. å. 9. okt. 1944 ble han igjen arrestert og ført til Tromsdalen, og satt der til 8. mai 1945.