Biografier

Nils Kristian Nilsen Mjaavatn


Født: 17.08.1883
Død: 19.10.1951
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 5. representant Nordland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 5. representant Nordland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 4. representant Nordland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 4. representant Nordland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 3. representant Nordland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 3. representant Nordland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 6. representant Nordland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 6. representant Nordland fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Sekretær i Post- og telegrafkomiteen
Erstattet av Kjørstad 06.02.-15.02.1929.

Sekretær i Post- og telegrafkomiteen
Erstattet av Kjørstad 06.02.-15.02.1929.

1931-33 Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av Statens kornforretning.

Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av Statens kornforretning.

Sekretær i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Sekretær i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
1934-36 Sekretær i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Erstattet av Angelsen 04.06.-29.06.1934.

Sekretær i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Erstattet av Angelsen 04.06.-29.06.1934.

1937-45 Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Erstattet av H. N. Hanssen 19.05.-25.05.1937, 19.05.-26.05.1938 og 02.05.-08.05.1939.

Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Erstattet av H. N. Hanssen 19.05.-25.05.1937, 19.05.-26.05.1938 og 02.05.-08.05.1939.

Personalia:

Født 17.08.1883, Vefsn.
Sønn av gårdbruker Nils Mjaavatn (1849-1887) og Olianna Mathisen (1850-1947).

Utdanning og yrke:

Elev - Fortsettelsesskole
Elev - Vefsn folkehøyskole
Eksamen - Sandvik landbruksskole på Nordmøre (1906)
Eksamen - Elverum lærerskole (1909)

Lærer - Vefsn (1909-1920)
Gårdbruker - Mjåvatn, Vefsn (fra 1913) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 varaordfører Vefsn herredsstyre
1919-22 ordfører Vefsn herredsstyre
1922-25 ordfører Vefsn herredsstyre
1928-31 medlem Vefsn herredsstyre
1937-1940 medlem Vefsn herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem fylkesrådet, Nordland.

Offentlige verv:

Medlem - Lignings- og overligningsnemnda, Vefsn
M. fl. - Komm. tillitsverv, Vefsn
Fylkets tilsynsmann - Nordlandsbanen (i ca. 25 år, avsatt under okkupasjonen)
Medlem - Den depart. Neskomite av 1921
Medlem - Komiteen om overflatedyrking av 1929
Medlem - Skogadministrasjonsnemnda av 1948
Medlem - Representantskapet Norges Bank (fra 1938)(avsatt under krigen)
Varamann - Representantskapet Den Norske Industribank (fra 1939)
Medlem - Representantskapet Norges Bank (fra 1945)

Verv i partier:

Medlem - Bondepartiets landsstyre (fra 1927) (1927--1)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Helgelands Skogselskap
Medlem - Representantskapet Det norske Skogselskap
Medlem - Styret Det norske Skogselskap (fra 1938)

Andre administrative verv:

Medlem - Forstanderskapet Vefsn Sparebank
Medlem - Direksjonen A.s Nes Trælastbrug
Medlem - Styret Vefsn Sparebank (fra 1938)
Medlem - Representantskapet Norges Kreditforening for Land- og Skogbruk (fra 1945)