Biografier

Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl


Født: 05.10.1815
Død: 25.12.1877
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1854-56 1. representant Trondhjem og Levanger Byfoged
1854-56 1. representant Trondhjem og Levanger Byfoged
1857-58 1. representant Throndhjem og Levanger Justitiarius
1857-58 1. representant Throndhjem og Levanger Justitiarius
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 17.12.1861 - 31.08.1863
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.10.1863 - 31.08.1864
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.09.1864 - 30.09.1866
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.10.1866 - 30.09.1867
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.10.1867 - 31.05.1869
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.06.1869 - 30.06.1870
Statsråd Justis- og politidepartementet 30.06.1870 - 30.09.1871
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.10.1871 - 31.08.1872
Statsråd Justis- og politidepartementet 31.08.1872 - 07.01.1874