Biografier

Knut Olson Markhus


Født: 07.11.1878
Død: 07.08.1963
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 8. representant Hordaland fylke Folkehøiskolebestyrer Venstre
1925-27 5. representant Hordaland fylke Folkehøiskolebestyrer Venstre
1928-30 6. representant Hordaland fylke Folkehøiskolebestyrer Venstre
1937-45 4. representant Hordaland fylke Skoledirektør Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1937-1945 Varapresident Stortinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Ble overført til tollkomiteen 06.03.1923.

Medlem i Toldkomiteen
Trådte inn for Finne 06.03.1923.

1925-27 Sekretær i Toldkomiteen
Erstattet av Tveit fra 25.05 og ut sesjonen i 1925.

1928-30 Sekretær i Toldkomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av statsgaranti for lån til bygging av vei i Loen m.v.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Myklebust i 1928.

1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Myklebust i 1939.

Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1928-1930 Parlamentarisk leder Venstre

Personalia:

Født 07.11.1878, Markhus i Åkrefjorden i Skånevik.
Sønn av gardbrukar Ola Olsen Markhus (1894-1928) og Marta Sakariasdotter Vinje (1843-1883).

Utdanning og yrke:

Elev - Hellelands folkehøgskule i Ullensvang (1895-1896)
Elev - Notodden lærarskule (1896-1899)
Høgare lærarprøve (1899)
Studerte - Med stipend, danske folkehøgskular (1919)

Lærar - Sunnhordland Folkehøgskule på Halsnøy kloster i Eid sokn, Fjelberg
Gardbrukar - Halsnøy ????
Lærar - Skåre (1899-1802)
Lærar - Haugesund (1902-1912)
Redaktør - "Haugesunds Avis" (1911-1913)
Styrar - Sunnhordland folkehøgskule på Halsnøy kloster i Eid sokn, Fjelberg (1914-1924) (frå 1916 vart skulen tilknytta ein småbrukarskule. I 1924 ga han frå seg styrarplassen, men var framleis lærar ved skulen og styrde småbrukarskulen)
Kst. skuledirektør - Nidaros bispedøme (1929) (8. febr. 1929)
Kst. skuledirektør - Bjørgvin bispedøme (1933-1949) (7. april 1933, utnemnd 2. sept. 1937. Avskil frå 1. juli 1949)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Haugesund bystyre
1916-19 medlem Fjelberg herredsstyre
1931-1933 medlem Strinda herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Styret husindustriskulen i Haus
Medstifter - Sunnhordland folkehøgskule på Halsnøy kloster i Eid sokn, Fjelberg (1914)
Medlem - Ei depart. nemnd um nytt tollreglement (1927)
Medlem - Den parlamentariske valordningsnemnda av1927 (fra 1928)
Formann - Skuledirektørrådet (fra 1936)
Medlem - Riksprogramrådet (fra 1945)(frå 1. juli 1945)

Verv i partier:

Medlem - landsstyret Venstre
Sekretær - Norges Venstreforening (1910-1911)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Avhalds- og målarbeidet
Formann - Fellesutvalet i Haugesund, avholdsorgansasjon
Distriktstemplar - Rogaland, Karmsund og Sunnhordland distriktslosjer
Medlem - Norges storlosjes råd av I. O. G. T. (1911-1932)
Utsending - Verdenslosjemøtene (1914)
Formann - Noregs Høgskulelærarlag (1917-1925)
Utsending - Verdenslosjemøtene (1920)
Utsending - Verdenslosjemøtene (1923)
Formann - Noregs Mållag (1936-1946)

Diverse:

Okkupasjonen: Under krigen satt han i Bergens krinsfengsel frå 22. mars til 22. april 1942 og vart avsett frå 1. mai s. å. tilfrigjeringa.
Foredragsholder: Kring i landet på ungdomsstemnor og politiske møte
Slektskap: Han er trimenning tilnedannemnde T. Vinje.