Biografier

Arne Magnussen


Født: 31.03.1884
Død: 03.09.1970
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant Moss og Drøbak Postekspeditør Arbeiderpartiet
1922-24 2. representant Fredrikshald, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Postekspeditør Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1925-27 2. representant Fredrikshald, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Postekspeditør Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1931-33 2. representant Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Drøbak Postekspeditør Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Sekretær i Universitets- og fagskolekomiteen
1922-24 Sekretær i Konstutionskomiteen
1925-27 Sekretær i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
1931-33 Formann i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Erstattet av Aakre 06.03.-05.04.1933.

Medlem i Protokollkomiteen
Erstattet av Aakre 06.03.-05.04.1933.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
1922-24 Medlem i Fullmaktskomiteen
1925-27 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
1928-30 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
1931-33 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek

Personalia:

Født 31.03.1884, Moss.
Sønn av adjunkt Magnus Andreas Magnussen (1853-1904) og Ingeborg Kristine Næss (1860-1894).

Utdanning og yrke:

Studerte - Med poststipendium, postvesen i Sverige, Danmark og Tyskland
Studerte - Med Conrad Mohrs stipendium, sosialpolitikk i Sverige, Danmark og Frankrike
Middelskoleeksamen (1899)

Grunnet - "Moss Arbeiderblad" (som organ for den sosialdemokratiske fløy ved splittelsen i partiet)
Redaktør - "Moss Arbeiderblad" (til 1927) (da det ved sammenslutningen gikk inn i Arbeiderpartiets organ "Moss og Omegns Arbeiderblad", hvor han fortsatte som fast medarbeider til 1933)
Medarbeider - "Moss og Omegns Arbeiderblad" (til 1933)
Avisbud og postbud - Moss (fra 1899)
Postassistent - Moss (fra 1903)
Redaksjonssekretær - "Moss Socialdemokrat" (1912)
Redaktør - "Moss Socialdemokrat" (fra 1913)
Postekspeditør - Moss (1916-1933)
Grunnet - "Ekstrabladet" (1920)
Borgermester - Moss (fra 1933) (fra 1. jan. 1939 med titel rådmann)
Rådmann - Moss (1939-1944) (til 1. mai 1944)
Rådmann - Moss (fra 1946) (fra jan. 1946)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Moss formannskap
1913-16 medlem Moss formannskap
1918- medlem Moss formannskap
1916-1918 varaordfører Moss bystyre
1919-22 medlem Moss formannskap
1922-25 ordfører Moss bystyre
1925-28 medlem Moss formannskap
1928-1930 medlem Moss formannskap
1930- varaordfører Moss bystyre
1931-1933 varaordfører Moss bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyre, Moss
Medlem - Fattigstyre, Moss
Formann - Kretssykekassen, Moss
M. fl. - Kommunale verv, Moss
Medlem - Ferjekomiteen Horten-Moss av 1928
Medlem - Rekke kommunale komiteer
Medlem - Det nordiske Postsekretariat
Formann - Det nordiske Postsekretariat
Medlem - Riksretten (1926-1927)
Formann - Rådmennenes permanente utvalg (fra 1936)
Formann - Direksjonen Våk skolehjem (fra 1938)

Verv i partier:

Aktiv - den faglige, politiske og kooperative arbeiderbevegelse (fra 1907) (1907--1)
Formann - Moss arbeiderparti (1913-1919)
Formann - Østfold fylkes arbeiderparti (1921-1933)
Formann - Moss arbeiderparti (1929-1931)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Avholdsarbeidet
Visetemplar - Den norske Godtemplarordens storlosje (1919-1920)
Formann - Det norske Postmannslag (1919-1923)