Biografier

Severin Løvenskiold


Født: 07.02.1777
Død: 15.09.1856
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Bratsberg Amt Kammerherre, amtmand
Riksforsamlingen 1814 1. representant Bratsberg Amt Kammerherre, amtmand
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd uten portefølje 28.11.1814 - 30.06.1817
Statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 10.07.1828 - 26.02.1841
Stattholder 27.02.1841 - 09.08.1855
Fungerende stattholder 10.08.1855 - 16.06.1856