Biografier

Anders Lysgaard


Født: 15.08.1756
Død: 24.05.1827
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Christians Amt Proprietær
Overordentlig storting 1814 2. representant Christians Amt Proprietær
Riksforsamlingen 1814 3. representant Christians Amt Proprietær
Riksforsamlingen 1814 3. representant Christians Amt Proprietær