Biografier

Anders Matias Abrahamsen Lothe


Født: 23.12.1875
Død: 23.01.1962
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 4. representant Sogn og Fjordane fylke Lærer Arbeiderpartiet
1928-30 4. representant Sogn og Fjordane fylke Lærer Arbeiderpartiet
1934-36 3. representant Sogn og Fjordane fylke Lærer Arbeiderpartiet
1934-36 3. representant Sogn og Fjordane fylke Lærer Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Sogn og Fjordane fylke Lærer Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Sogn og Fjordane fylke Lærer Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Nestformann i Universitets- og fagskolekomiteen
Nestformann i Universitets- og fagskolekomiteen
1934-36 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
1937-45 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Bergsvik 20.03.1935.

Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Bergsvik 20.03.1935.

1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 23.12.1875 , Lote i Gloppen.
Sønn av gardbrukar Abraham Jakobsen Lothe (1841-1919) og Johanne Marie Jensdotter (f. Lothe) (1840-1900).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Lærarskulen i Seljord (1896)
Elev - Gloppen private millomskule (1900-1901)
Millomskuleeksamen - Tanks skule i Bergen (1901)

Lærar - Gloppen (1896-1900)
Lærar - Eikefjord i Kinn (1901-1908)
Lærar - Sparbu (1908-1910)
Styrar - "Firda Folkeblad" i Kinn (1910-1916) (fyrr "Nordre Bergenhus Folkeblad")
Lærar - Florø folkeskule (1915-1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1913 medlem Florø bystyre
1913-16 medlem Florø formannskap
1919-22 medlem Florø formannskap
1922-25 medlem Florø formannskap
1927- medlem Florø formannskap
1925-1926 varaordfører Florø bystyre
1928-31 medlem Florø formannskap
1931-34 medlem Florø formannskap
1934-1935 medlem Florø formannskap
1936- varaordfører Florø bystyre
1937-1939 medlem Florø formannskap
1940-1940 varaordfører Florø bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Skulestyret, Florø (1914-1917)
Medstifter - Firda gymnas (1920)
Medlem - Skulestyret, Florø (1920-1927)
Formann - Forstanderskapet Firda gymnas (1922-1933)
Medlem - Forliksrådet, Florø (1927)
Medlem - Forliksrådet, Florø (1928)

Verv i partier:

Medstifter - Arbeidarparti i Kinn og Sunnfjord valkrinser
Formann - Arbeidarpartiet i Kinn
Medlem - styret Sogn og Fjordane arbeidarparti (1924-1934)
Formann - styret Sogn og Fjordane arbeidarparti (1928-1934)

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Firda Mållag (1899)
Formann - Firda Mållag (1903-1908)
Medstifter - Sunnfjord distriktslosje av I. O. G. T. (1918)
Distriktstemplar - Sunnfjord distriktslosje av I. O. G. T. (1918-1924)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen vart han arrestera 27. jan. 1943, sat i Bergens krinsfengsel til 16. febr., deretter på Ulven til 7. mai, vart då send til Grini. Der var han til 21. juli 1944.