Biografier

Edvard Apolloniussen Liljedahl


Født: 06.08.1845
Død: 10.10.1924
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1880-82 5. representant Nordre Bergenhus Amt Kirkesanger og lærer
1883-85 3. representant Nordre Bergenhus Amt Kirkesanger Venstre
1886-88 3. representant Nordre Bergenhus Amt Kirkesanger Venstre
1889-91 3. representant Nordre Bergenhus Amt Kirkesanger Det Moderate Venstre
1895-97 1. representant Aalesund og Molde Postmester Venstre
1898-00 1. representant Aalesund og Molde Postmester Venstre
1900-03 1. representant Aalesund og Molde Postmester Venstre
1904-06 1. representant Aalesund og Molde Postmester Venstre
1907-09 1. representant 2. Ytre Sogn Fhv. Postmester Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1880-82 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1883-85 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1886-88 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1889-91 Medlem i Konstutionskomiteen
1895-97 Medlem i Kirkekomiteen
1898-00 Medlem i Kirkekomiteen
1900-03 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1904-06 Formann i Kirkekomiteen
Formann 1903-1904 og 1905-1906, gikk ut for Gehardsen i 1904-1905.

1907-09 Nestformann i Kirkekomiteen
Gikk ut for Landheim i 1908-1909.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1889-91 Medlem i Valgkomiteen
1895-97 Medlem i Valgkomiteen
1898-00 Medlem i Valgkomiteen
1900-03 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Angaaende forretningsordenen
1907-09 Nestformann i Valgkomiteen
Trådte inn for Aarrestad 09.11.1906.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.03.1889 - 12.07.1889
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 20.02.1912 - 30.01.1913

Personalia:

Født 06.08.1845, Hopperstad i Vik, Sogn.
Sønn av lærer og kirkesanger, tidl. guldsmedsvend Apollonius Liljedahl og Britha Olsdatter.

Utdanning og yrke:

Eksamen - Balestrand lærerskole (1864)
Eksamen - Stord seminar (1866)

Ryddet og opdyrket - To smaabruk, Kirkebø
Eier - Spjelkavik ved Aalesund, hvor snøre-, not- og garnfabrik anlagdes
Ryddet, beplantet og bebygget - Havnen i Vik
Overført - Fisk til tidligere fisketomme vande
Kirkesanger og lærer - Kirkebø (1867-1889)
Postmester - Aalesund (1891)
Postmester - Bergen (1901-1904)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode ordfører Kirkebø herredsstyre
Ukjent periode medlem Kirkebø herredsstyre (i 14 aar)
Ukjent periode medlem Aalesund bystyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem amtsutvalget, Nordre Bergenhus.

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Kirkebø (i 18 aar)
Medlem - Prestelønningskommissionen til gjennemførelse av den nye lønningslov i Romsdals amt
Medlem - Skolelovskommissionen (1884)

Verv i organisasjoner:

Ivrig - Jord- og havedyrker