Biografier

Ole Lian


Født: 10.11.1868
Død: 21.02.1925
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant Oslo: 2den kreds, Grunerløkken Forretningsfører Arbeiderpartiet
1916-18 1. representant Oslo: 2den kreds, Grunerløkken Forretningsfører Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant Oslo: 2den kreds, Grunerløkken Forretningsfører Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant Oslo: 2den kreds, Grunerløkken Forretningsfører Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Sosialkomiteen
Medlem i Sosialkomiteen
1919-21 Sekretær i Sosialkomiteen
Erstattet av Sethil 18.02.-18.03.1921.

Sekretær i Sosialkomiteen
Erstattet av Sethil 18.02.-18.03.1921.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Utenrikskomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
1919-21 Medlem i Utenrikskomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen

Personalia:

Født 10.11.1868, Tønsberg.
Sønn av skipstømmermann Ole Olsen (1824-1892) og Karen Kristine Bruun (1835-1916).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Boktrykkerlære - Kildahls trykkeri i Tønsberg
Håndverkssvenn (vandret en tid som..)
Utdannet - Maskinsetter Tyskland (1900)

Sjømann
Arbeidet - En rekke boktrykkerier Oslo (fra 1887)
Forretningsfører - Norsk Centralforening for Boktrykkere (fra 1904)
Deltok - Sjømannskonferansen i Genua (1922) (som sakkyndig for den norske delegasjon)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Kristiania formannskap
1910-13 medlem Kristiania formannskap
1913-16 medlem Kristiania formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Komiteen om voldgift i arbeidstvister av 1908 (utarbeidet han en oversikt over fagforeningenes utvikling, organisasjon og virksomhet som bilag til komiteens innstilling)
Medlem - Statens arbeidsledighetskomite av 1914
Medlem - Arbeiderkommisjonen av 1918
Medlem - Sosialiseringskomiteen av 1919
M. fl. - Komite- og kommisjonsmedlemskap
Utsending - Washingtonkonferansen (Nansenkomiteen) (1918)

Verv i partier:

Ledende - fagbevegelsen/arbeiderbevegelsen
Medlem - Arbeiderpartiets sentralstyre (fra 1906) (1906--1)
Viseformann - Arbeiderpartiets sentralstyre (1912-1918)
Medlem - Arbeiderpartiets sentralstyre (1918-1925)(som Landsorganisasjonens representant. Tsd)
Reiste - Moskva i anledning av splittelsen i partiet (1921)

Verv i organisasjoner:

Redaktør - Landsorganisasjons "Meddelelsesblad"
Deltok - Møter og kongresser rundt om i Europa og i U. S. A. (som arbeidernes representant (Sverige, Danmark, Finnland, Tyskland, Frankrike og Schweiz))
Medlem - Styret Norsk Centralforening for Boktrykkere (fra 1901)
Ledende - I den sosialistiske ungdomsbevegelse (fra 1902)
Formann - Styret Norsk Centralforening for Boktrykkere (1903-1910)
Viseformann - Arbeidernes faglige Landsorganisasjon (1905)(rykket i 1906 midlertidig opp som formann, ble valgt i 1907 og sto som formann til sin død)
Formann - Arbeidernes faglige Landsorganisasjon (1907-1925)(Tsd.)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen Arbeidernes Landsbank
Medlem - Styret Arbeidernes Aktietrykkeri

Litteratur:

Skrev - I arbeiderpressen

Diverse:

Foredragsholder: Mengde politiske og faglige foredrag i Norge
Minne: Til hans minne ble redningsskøyten Ole O. Lian, ferdig i 1940, skjenket av Landsorganisasjonen.
Minne: Maleri og byste i Folkets Hus i Oslo.