Biografier

Helen Marie Bøsterud


Født: 15.02.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1977-81 7. representant Akershus fylke Lærer i Vestby Arbeiderpartiet
1977-81 7. representant Akershus fylke Lærer i Vestby Arbeiderpartiet
1981-85 4. representant Akershus fylke Spesialpedagog Arbeiderpartiet
1981-85 4. representant Akershus fylke Spesialpedagog Arbeiderpartiet
1985-89 4. representant Akershus fylke Spesialpedagog Arbeiderpartiet
1985-89 4. representant Akershus fylke Spesialpedagog Arbeiderpartiet
1989-93 5. representant Akershus fylke Direktør i Direktoratet for Sivilt beredskap Arbeiderpartiet
1989-93 5. representant Akershus fylke Direktør i Direktoratet for Sivilt beredskap Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 09.05.1986 - 15.10.1989
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Sosialdepartementet 21.04.1980 - 03.02.1981
Statssekretær Sosialdepartementet 04.02.1981 - 13.10.1981