Biografier

Rasmus Olsen Langeland


Født: 08.02.1873
Død: 1954
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 6. representant Møre fylke Gårdbruker Senterpartiet
1922-24 6. representant Møre fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 6. representant Møre fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 6. representant Møre fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 2. representant Møre fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 2. representant Møre fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 2. representant Møre fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 2. representant Møre fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 2. representant Møre fylke Gårdbruker Senterpartiet
1934-36 2. representant Møre fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 2. representant Møre og Romsdal fylke Gårdbruker Senterpartiet
1937-45 2. representant Møre og Romsdal fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Lønningskomiteen
Medlem i Lønningskomiteen
Medlem i Veikomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av regulativ for offentlige tjenestemenns skyss- og kostgodtgjørelse.

Medlem i Veikomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av regulativ for offentlige tjenestemenns skyss- og kostgodtgjørelse.

1925-27 Nestformann i Lønningskomiteen
Nestformann i Lønningskomiteen
1928-30 Sekretær i Jernbanekomiteen
Sekretær i Jernbanekomiteen
Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1929-1930, ved behandling av beskyttelse ydet norsk produksjon.

Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1929-1930, ved behandling av beskyttelse ydet norsk produksjon.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1929, ved behandling av forandring i lov om odelsløsning.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1929, ved behandling av forandring i lov om odelsløsning.

1931-33 Nestformann i Vei- og jernbanekomiteen
Nestformann i 1931 og 1933. Gikk ut for Nerheim 12.05.1931, trådte inn igjen 03.03.1933.

Nestformann i Vei- og jernbanekomiteen
Nestformann i 1931 og 1933. Gikk ut for Nerheim 12.05.1931, trådte inn igjen 03.03.1933.

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1935 og 1936, ved behandling av beskyttelse ydet norsk produkjson.

Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1935 og 1936, ved behandling av beskyttelse ydet norsk produkjson.

Nestformann i Vei- og jernbanekomiteen
Nestformann i Vei- og jernbanekomiteen
1937-45 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Den store budsjettkomiteen
1928-30 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om biler og baner
Medlem i Om biler og baner
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Gikk ut for Hegrenæs 12.05.1931.

Medlem i Den store budsjettkomiteen
Gikk ut for Hegrenæs 12.05.1931.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for Kirkeby-Garstad 12.05.1931.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for Kirkeby-Garstad 12.05.1931.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Romundstad 12.05.1931.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Romundstad 12.05.1931.

1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
Medlem i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
Medlem i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36
Medlem i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36
1937-45 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 12.05.1931 - 13.03.1932
Statsråd Arbeidsdepartementet 14.03.1932 - 02.03.1933

Personalia:

Født 08.02.1873, Langeland i Sunnylven.
Sønn av gardbrukar Ole Martinus Ingebretsen Langeland (1843-1925) og Marie Rasmusdotter Frøysa (1831-1920).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskulen i Sunnmøre (1892)
Elev - Statens meieriskule på Kne ved Steinkjer (1897-1898)

Fjosmeistar - Stend landbruksskule (fra 1898)
Styrar - Øystese meieri (1899-1906)
Styrar - Meieriskulen Øystese (1899-1906)
Styrar - Stavanger Aktiemeieri (1906-1908)
Gardbrukar og bureisar - Nedregard i Borgund (fra 1908)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Borgund herredsstyre
1916-19 medlem Borgund formannskap
1919-22 medlem Borgund formannskap

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale og private ombod, Borgund
Medlem - Jordlovsnemnda av 1935
Medlem - Depart. nemnd um Statens pensjonskasse (1926)
Medlem - Hovudstyret statsjarnvegane (1936-1942)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Ålesund (1938-1943)
Medlem - Hovudstyret statsjarnvegane (fra 1945)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Ålesund (fra 1945)

Verv i partier:

Medlem - landsstyret Bondepartiet (fra 1927) (1927--1)
Nestformann - landsstyret Bondepartiet (1930-1935)

Verv i organisasjoner:

Medstiftar - Sunnmøre Salslag og Sunnmøre Meieri i Ålesund
Medlem - Styret Norsk-Amerikanernes minnefond (til 1945) (-1-1945)