Biografier

Mons Andreas Andersen Kårbø


Født: 03.12.1881
Død: 26.12.1964
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 1. suppleant Hordaland fylke Gårdbruker Venstre
1928-30 1. suppleant Hordaland fylke Gårdbruker Venstre
1931-33 8. representant Hordaland fylke Gårdbruker og fisker Venstre
1934-36 7. representant Hordaland fylke Fiskeriinspektør Venstre
1937-45 1. suppleant Hordaland fylke Fiskeriinspektør Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Næringskomite nr.1
Gikk ut for Finne 05.03.1926. Trådte inn igjen for Finne i 1927.

1928-30 Medlem i Næringskomite nr.1
Trådte inn for Indrehus 15.02.1928.

1931-33 Medlem i Lovkomiteen
Erstattet av Lavik 12.01.-12.04.1931. Erstattet av Tveit 18.01.-25.01.1932.

1934-36 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av bevilgning til fiskerikommunene i anledning av det mislykte Lofotfiske.

1937-45 Medlem i Helsekomiteen
Trådte inn for Myklebust i 1939. Erstattet av Tveit 11.01.-14.05.1939.

Personalia:

Født 03.12.1881, Kårbø i Herdla.
Sønn av gårdbruker Anders Monsen Kårbø (1847-1934) og Anna Olsdatter (1849-1884).

Utdanning og yrke:

Elev - Nordhordlands amtsskole (1898-1899)

Fisker/gårdbruker - Kårbø i Herdla (farsgården I ungdomsårene)
Gårdbruker - Kårbø i Herdla (fra 1909) (overtok farsgården)
Direktør - Hordabanken (1922-1925)
Formann/driftsleder - Stor- og Vårsildlaget (1928-1932)
Fiskeriinspektør - Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker (fra 1932) (10. jan. 1932)
Direktør - Noregs Sildesalslag (fra 1936) (omfatter de tidligere sildelag "Storsidlaget" og "Stor- og Vårsildlaget" fra 15. nov. 1936, idet han dog til 1941 sto som permittert fra sin tidligere stilling)
Bestyrer - Norges Banks avdeling i Bergen (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Herdla herredsstyre
1916-19 medlem Herdla formannskap
1919-22 ordfører Herdla herredsstyre
1922-25 ordfører Herdla herredsstyre
1925-28 ordfører Herdla herredsstyre
1928-31 ordfører Herdla herredsstyre
1931-34 ordfører Herdla herredsstyre
1937-1940 medlem Herdla herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Medisinalkomiteen av 1922
Medlem - Sildeomsetningskomiteen av 1921
Medlem - Sildeomsetningskomiteen av 1931
Formann - Komiteen om fiskeridistriktenes vanskeligheter av 1932
Medlem - Norges eksportråd (fra 1946)
Medlem - Rådet Fiskeridirektoratets forskningsinstitutt (fra 1947)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Fiskeribedriftens forskningsfond
Formann - Hordalands Fylkesfiskerlag (1919-1930)
Formann - Norges Fiskerlag (1926-1932)
Stiftet - Stor- og Vårsildlaget (1928)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Bergens kjøleanlegg (unntatt i krigsårene)
Formann - Kontrollnemnda Herdla Sparebank (1919-1937)

Diverse:

Okkupasjonen: I 1941 fikk han en bot på 1000 kr. for å ha utbragt en skål for Kongen og kongehuset i sept. s. å.