Biografier

Arnoldus von Westen Sylow Koren


Født: 22.07.1764
Død: 08.10.1854
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Søndre Bergenhus amt Sorenskriver
Riksforsamlingen 1814 1. representant Søndre Bergenhus amt Sorenskriver
1818-20 3. representant Søndre Bergenhus Amt Sorenskriver, birkedommer