Biografier

August Konow


Født: 19.10.1780
Død: 09.04.1873
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Bergen Handelsmand
1824-26 4. representant Bergen Handelsmand