Biografier

Njeld Larsen Kolbenstvedt


Født: 28.09.1828
Død: 03.12.1900
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1865-67 2. representant Stavanger Gaardbruker, sparebankdirektør
1868-70 3. representant Stavanger Amt Gaardbruker, sparebankdirektør
1871-73 3. representant Stavanger Amt Gaardbruker, sparebankdirektør
1874-78 2. representant Stavanger Amt Gaardbruker, sparebankdirektør
1877-79 3. representant Stavanger Amt Gaardbruker, sparebankdirektør
1880-82 3. representant Stavanger Amt Gaardbruker, lensmand
1883-85 3. representant Stavanger amt Lensmand Venstre
1886-88 1. representant Stavanger amt Lensmand Venstre
1889-91 4. representant Stavanger amt Lensmand Det Moderate Venstre