Biografier

Christian Jensen


Født: 14.04.1823
Død: 03.09.1884
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1862-64 1. representant Gjøvik, Hamar og Lillehammer Amtmand
1865-67 1. representant Lillehammer, Hamar og Gjøvik Amtmand
1868-70 1. representant Gjøvik, Hamar og Lillehammer Amtmand
1874-78 1. suppleant Christiania, Hønefos og Kongsvinger Amtmand
1877-79 3. representant Kristiania, Hønefos og Kongsvinger Borgermester
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Revisjonsdepartementet 13.10.1879 - 21.12.1880
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.12.1880 - 15.09.1881
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1881 - 15.09.1881
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 26.09.1881 - 31.08.1882
Statsråd Indredepartementet 01.09.1882 - 31.08.1883
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.09.1883 - 25.03.1884